... เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน ...


“ สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม ”


นายกเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
นายศตพล วงค์ริยะ
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
VDO เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 
 
< แสดงทั้งหมด >
กิจกรรม เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 
 
พิธีสืบชะตาล้านนา สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
 
พิธีสูตถอดศาลพระภูมิเจ้าที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 
พิธีอัญเชิญศาลพระภูมิเจ้าที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557
 
งานวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2557
 
นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สายพร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดมอบของช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
 
< แสดงทั้งหมด >
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ…
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อน
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
จดหมายข่าวแม่สายมิตรภาพ ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม…
การรับลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ…
< แสดงทั้งหมด >
 
ข่าวประกวดราคา เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 
ประกาศสอบราคาจำนวน 3 โครงการ
< แสดงทั้งหมด >
 
หนังสือราชการ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 

หนังสือรับ เดือน พฤศจิกายน 2556
หนังสือรับ เดือน ตุลาคม 2556
 
 
 
 
  < แสดงทั้งหมด >  
กฏหมายและระเบียบต่างๆ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 

พรบ.และพรก.
 
 
 
 
  < แสดงทั้งหมด >  
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 

รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕
 
 
 
  < แสดงทั้งหมด >  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
 
 
 
  < แสดงทั้งหมด >  
ข่าวรับสมัครบุคลากร เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 

(3) ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหารฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา 7
(2) ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหารฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง 8
(1) ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหารฯ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 8
 
 
 
 
  < แสดงทั้งหมด >  
 
สินค้า OTOP เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 
 
กลุ่มตัดเย็บผ้านวม
 
ดอกไม้ผ้าใยบัว
 
แกะสลักหินหยก
 
 
 
  < แสดงทั้งหมด >  
กระดาน ถาม-ตอบ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 

< แสดงทั้งหมด >
 
ข่าวประจำวัน
  
ข่าวประจำจังหวัด
   
< แสดงทั้งหมด >
 
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 0 5364 4529
โทรสาร 0 5373 4083
ประวัติเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
สภาพทั่วไป
สภาทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลด้านอื่นๆ
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ข่าวประกวดราคา
ข่าวจังหวัด
ร้องทุกข์