"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
หัวหน้าส่วนราชการ
นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ
ปลัดเทศบาล (โทร.093-6324429)
สมรรถนะ
นางสาวพิชญาทร สำเนียงล้ำ
รองปลัดเทศบาล (โทร.096-7896362)
สมรรถนะ
นางวิสุทธิ์กาญจน์ อึ้งอภิธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด (โทร.086-9202361)
สมรรถนะ
นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม
ผู้อำนวยการกองคลัง (โทร.087-1877760)
สมรรถนะ
นายสุบิน ตารินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง (โทร.097-9528586)
สมรรถนะ
นางสาวจารุณี สายน้ำเย็น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (โทร.081-5303250)
สมรรถนะ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น