"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
เอกสารดาวน์โหลด
งานพัฒนาชุมชน
เอกสารงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อพ.สธ.เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ)
  - กรอบแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง   - แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 - 30 กันยายน พ.ศ.2569)   - แนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด 29 กันยายน 2564   - กรอบแผนแม่บทระยะ 5 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2569) เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย   - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพันธุ์ไม้)   - รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพันธุ์ไม้) ประจำปี 2566   - งาน อพ.สธ.เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   - คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ที่ 505/ 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   - คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ที่ 506/ 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   - คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ที่ 458/2567 เรื่อง คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตำบลแม่สายมิตรภาพ (อพ.สธ.ตำบลแม่สายมิตรภาพ) ประจำปี พ.ศ.2567 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2567   - สมาชิกเป็นสมาชิก "ฐานทรัพยากรท้องถิ่น"   - ตอบรับสมาชิก "ฐานทรัพยากรท้องถิ่น"ลำดับรหัสสมาชิก 8-5570904   - ข่าวกิจกรรม

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น