"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
กองคลัง
นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
สมรรถนะ
-ว่าง-
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนารายได้
สมรรถนะ
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.
สมรรถนะ
-ว่าง-
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานคลัง
สมรรถนะ
นางฉัตรทอง เสริมสุขรัตนกุล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
สมรรถนะ
นางอ้อมอรุณ สมเสมอใจ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
สมรรถนะ
นางสาววิลาภรณ์ ใจมุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ
สมรรถนะ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.
สมรรถนะ
นางสาวอรทัย โยศักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สมรรถนะ
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
สมรรถนะ
นายสุทธิพงษ์ ฟองอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สมรรถนะ
นางสาวชฎาพร ธรรมลังกา
คนงาน
สมรรถนะ
นายอนุชา สุขกะสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สมรรถนะ
นางสาวแนน อนานนท์
คนงาน
สมรรถนะ
นางสาวกานติมา ยานารส
คนงาน
สมรรถนะ
นายเอกชรินทร์ วงค์ริยะ
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
สมรรถนะ
นางสาวมาริษา ไชยมงคล
คนงาน
สมรรถนะ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น