"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
กองคลัง
นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
สมรรถนะ
นางฉัตรทอง เสริมสุขรัตนกุล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
สมรรถนะ
นางสาววิลาภรณ์ ใจมุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ
สมรรถนะ
นางสาวอรทัย โยศักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สมรรถนะ
นายสุทธิพงษ์ ฟองอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สมรรถนะ
นายเอกชรินทร์ วงค์ริยะ
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
สมรรถนะ
นายอนุชา สุขกะสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สมรรถนะ
นางสาวมาริษา ไชยมงคล
คนงาน
สมรรถนะ
นางสาวแนน อนานนท์
คนงาน
สมรรถนะ
นางสาวชฎาพร ธรรมลังกา
คนงาน
สมรรถนะ
นางสาวกานติมา ยานารส
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น