"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
กองการศึกษา
นางสาวจารุณี สายน้ำเย็น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
สมรรถนะ
นางสาวสุวภัทร พิระจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด
สมรรถนะ
นางเพ็ญศรี เฒ่ามูลละ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด
สมรรถนะ
นางลักษมีแข คลทรงแสน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด
สมรรถนะ
นางรัตน์ ใจภิภักดิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด
สมรรถนะ
นางขวัญใจ ศักดิ์แสน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด
สมรรถนะ
นางสาวปุณยวีร์ ทองสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด
สมรรถนะ
นางสุธาสินี ติยะกว้าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สมรรถนะ
นางประวีณา พ้นภัย
ผู้ดูแลเด็ก
สมรรถนะ
นางสาวลลิตา แก้วธิมา
ผู้ดูเเลเด็ก
สมรรถนะ
นางสาวภรภัทร หงษ์คำ
ผู้ดูเเลเด็ก
สมรรถนะ
นางสาวรุ่งนภา ปัญญี
ผู้ดูเเลเด็ก
สมรรถนะ
นางสาวฉัตรฑริกา พงษ์สุวรรณ
ผู้ดูเเลเด็ก
สมรรถนะ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น