"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
เอกสารดาวน์โหลด
กองช่าง
นายสุบิน ตารินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
สมรรถนะ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
สมรรถนะ
ว่าที่ร้อยตรี ภิญโญ แสนวัน
นายช่างเขียนแบบอาวุโส
สมรรถนะ
นายปราโมทย์ หมื่นนามหน่อ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
สมรรถนะ
นางสาวภาคินี แสนสมฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สมรรถนะ
-ว่าง-
วิศวกรโยธา ปก./ชก.
สมรรถนะ
นายชัยยันต์ เกตุแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
สมรรถนะ
นางสาวกนกพร สิทธิวงค์
คนงาน
สมรรถนะ
นายตะวัน แสงแก้ว
คนงาน
สมรรถนะ
นายสมพงษ์ คำลือวงค์
คนงาน
สมรรถนะ
นายประเสริฐ ขาคีอูป
คนงาน
สมรรถนะ
นายณัฐพล ยานารส
คนงาน
สมรรถนะ
นางสาววราภรณ์ กันใจ
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น