"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
กองช่าง
นายสุบิน ตารินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
สมรรถนะ
ว่าที่ร้อยตรี ภิญโญ แสนวัน
นายช่างเขียนแบบอาวุโส
สมรรถนะ
นายปราโมทย์ หมื่นนามหน่อ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
สมรรถนะ
นางสาวภาคินี แสนสมฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สมรรถนะ
นายชัยยันต์ เกตแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
สมรรถนะ
นายณัฐพล ยานารส
คนงาน
สมรรถนะ
นายตะวัน แสงแก้ว
คนงาน
สมรรถนะ
นางสาวกนกพร สิทธิวงค์
คนงาน
สมรรถนะ
นายสมพงษ์ คำลือวงค์
คนงาน
สมรรถนะ
นายประเสริฐ ขาคีอูป
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ
นางสาววราภรณ์ กันใจ
จ้างเหมาบริการ
สมรรถนะ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น