"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
สมาชิกสภา
นายพรเจตย์ หาญเจริญกิจวานิช
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ 081-2875718
สมรรถนะ
นายหนึ้ง อิ่นเเก้ว
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
สมรรถนะ
นายสง่า จับใจนาย
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
สมรรถนะ
นายดำรงค์ วงษ์สกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
สมรรถนะ
นางศรันญา มะณี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
สมรรถนะ
นายธนกร สีใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
สมรรถนะ
นายอุดมเดช เขื่อนคำแสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
สมรรถนะ
นายขจร ปาเปาอ้าย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
สมรรถนะ
นายไกสร โนบาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
สมรรถนะ
นางพิชชาพร ทองคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
สมรรถนะ
นายศุภฤกษ์ สร้อยสงิม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
สมรรถนะ
นายอมร สุโขทัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
สมรรถนะ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น