"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
เอกสารดาวน์โหลด
สมาชิกสภา
นายพรเจตย์ หาญเจริญกิจวานิช
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ 081-2875718
สมรรถนะ
นายหนึ้ง อิ่นเเก้ว
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ 086-1150726
สมรรถนะ
นายสง่า จับใจนาย
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ 081-0341170
สมรรถนะ
นายดำรงค์ วงษ์สกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ 089-2964641
สมรรถนะ
นางศรันญา มะณี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ 089-2633172
สมรรถนะ
นายธนกร สีใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ 061-2153471
สมรรถนะ
นายอุดมเดช เขื่อนคำแสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ 081-3871194
สมรรถนะ
นายขจร ปาเปาอ้าย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ 083-3445636
สมรรถนะ
นายไกสร โนบาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ 093-1325199
สมรรถนะ
นางพิชชาพร ทองคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ 085-0295992
สมรรถนะ
นายศุภฤกษ์ สร้อยสงิม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ 095-6752518
สมรรถนะ
นายอมร สุโขทัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ 085-0397467
สมรรถนะ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น