"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
ประวัติความเป็นมา

ประกาศเมื่อ 02 กรกฎาคม 2564 เปิดอ่าน 2004 ครั้ง พิมพ์

  ดินแดนเหนือสุดในสยาม นามว่า  เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  มีประวัติการอยู่อาศัยของคนไทยมายาวนานจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์  และตำนานสิงหนวัติ บริเวณพื้นที่แห่งนี้ คือ เวียงสตวง หรือ เวียงพางคำ  ดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองมากที่สุดในสมัยพระเจ้าพรหมมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งดินแดนล้านนาที่ได้รวบรวมคนไทยในการต่อสู้เพื่อเอกราช สามารถ ขับไล่ขอมจนสร้างบ้านแบ่งเมืองให้เจริญรุ่งเรืองบริบูรณ์ดั่งทรัพย์ในดิน สินในน้ำ  ศาสนาและวัฒนธรรมมายาวนาน จนถึงสมัยพระเจ้าบุเรงนองแห่งหงสาวดีที่มีความสามารถทางทหารได้ยึดดินแดน ล้านนารวมทั้ง  ล้านช้างและ กรุงศรีอยุธยา ทำให้ดินแดนแห่งนี้ต้องถูกเผาทำลาย  และถูกสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งตามแต่ผู้ยึดครองจะบัญชา
            จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5  จึงมีผู้คนเริ่มอพยพมาจากจังหวัดลำพูนมาตั้งบ้านเรือนที่เหมืองแดง และได้กลับไปบอกญาติ พี่ น้อง ว่าเมืองเชียงแสนนี้บริบูรณ์  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว พื้นดินอุดมสมบูรณ์  จึงมีการหลั่งไหลของผู้คนทั้งจังหวัดลำพูน  จังหวัดลำปาง  จังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดแพร่เข้ามาอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ  จนปี พ.ศ. 2493  กระทรวงมหาดไทย  ได้จัดตั้งให้เป็นอำเภอแม่สายประกอบด้วยตำบลแม่สาย  ตำบลเกาะช้าง  ตำบลโป่งผา  ตำบลห้วยไคร้  และต่อมาได้แยกตำบลเพิ่มเติมประกอบด้วยตำบลศรีเมืองชุม  ตำบลโป่งงาม  ตำบลเวียงพางคำ 
        เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  16 ธันวาคม  พ.ศ. 2539  ตามมาตรา 40  และมาตรา  41  แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และต่อมาได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สายเป็นเทศบาลตำบลแม่ สายมิตรภาพ  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น