"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
ร้องเรียน - ร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ รายละเอียด วันที่ สถานะ
การเผาในที่โล่งแจ้ง ในช่วงระยะเวลาประกาศห้ามเผา รายละเอียด 26 เม.ย. 2564 เสร็จสิ้น
ผิวถนนเป็นดินและฝุ่น จากรถบรรทุกดิน ทำให้ฝุ่นเข้ามาในอาคารบ้านเรือนร้านค้า รายละเอียด 15 ม.ค. 2565 เสร็จสิ้น
สถานบันเทิงเสียงดังมาก รายละเอียด 10 พ.ค. 2565 เสร็จสิ้น
สถานบันเทิงเสียงดังไม่จบไม่สิ้น รายละเอียด 28 พ.ค. 2565 เสร็จสิ้น
เรื่องเดิมๆที่หน่วยงานก็เป็นที่พึ่งให้ไม่ได้ รายละเอียด 12 มิ.ย. 2565 เสร็จสิ้น
รถไม่เก็บขยะ รายละเอียด 06 ก.ค. 2565 เสร็จสิ้น