"สะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่สดใส ก้าวไกลการศึกษา พระหยกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพื้นเมือง รุ่งเรืองกสิกรรม"
ภาพกิจกรรม
คัดเลือกสตรีดีเด่น

ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2564 เปิดอ่าน 750 ครั้ง พิมพ์

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ จัดการประชุมเพื่อคัดเลือกสตรีดีเด่น เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ชั้น 3 อ.เเม่สาย จ.เชียงราย

วันที่ 1 มีนาคม 2564